เงื่อนไขการจัดส่ง

perdterm.com สามารถจัดส่งสินค้าได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยเราจะทำการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และลูกค้าจะได้รับการแจ้งตอบกลับไปเมื่อบริษัทได้รับการชำระเงิน และสินค้าพร้อมที่จะจัดส่ง  และแจ้งหมายเลขการส่งของให้ทราบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสินค้าของท่านได้

ระยะเวลาการสั่งสินค้า

1-2 วันทำการ + ระยะเวลาจัดส่งสินค้า (ขึ้นอยู่กับระบบการจัดส่งที่เลือก ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้า:

ในกรณีที่ซื้อสินค้าไม่ถึง 1,000 บาท บริษัทฯจะคิดค่าจัดส่งสินค้าตามน้ำหนัก ทั่วประเทศและจะจัดส่งสินค้าฟรี เมื่อสั่งสินค้าครบ 1,000 บาท โดยบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าทั้งหมด

สถานะการจัดส่งสินค้า:

สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าของคุณได้ โดยบริษัทฯจะแจ้งเป็นอีเมล์ตอบทุกข้อมูลที่ต้องการ